Maria Greber, urodzona w 1934 r.

Tylko ja przeżyłam

Jestem córką Maksa Bindera i Ireny z domu Zuckerman. Urodziłam się w Warszawie, a wychowałam w Krasnymstawie, woj. lubelskie.

W czasie wybuchu II wojny światowej mieszkałam z rodzicami i dwoma braćmi w Krasnymstawie przy ulicy 3 Maja 25. Po wkroczeniu w 1939 r. Niemców do Krasnegostawu zostałam wysiedlona z naszego domu wraz z całą moją rodziną do dzielnicy zamieszkałej tylko przez Żydów, gdzie w późniejszym okresie powstało getto.

W getcie mieszkałam z rodzicami i braćmi do pierwszej połowy 1942 r. chroniąc się przed wszystkimi łapankami. Latem 1942 r. przy likwidacji getta zastrzelony został mój młodszy brat Zelek, lat osiemnaście. Ja i rodzice oraz starszy brat Jonas, lat dwadzieścia dwa, ukrywaliśmy się u różnych ludzi.

Ostatnie nasze wspólne schronienie było u naszych znajomych, państwa Niewidziajło, w Krasnymstawie przy ulicy Zadworskiej. Na początku grudnia 1942 r.przyjechał do pani Niewidziaj­ło, ze Lwowa jej rodzony brat. Rodzice moi i brat zostali wykryci i rozstrzelani w 1943 r. Ja cudem przeżyłam.

Po wyzwoleniu rozpoczęłam naukę i skończyłam szkołę średnią. W 1953 r. wyszłam za mąż i rozpoczęłam pracę. W 1955 r. urodziłam syna. W 1959 r. wyjechałam ze Lwowa do Polski i zamieszkałam z mężem i synem w Szczecinie. Od 1975 r. pracuję w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w tym mieście.

Szczecin, 11 października 1992 r.

do góry

Strona „Zapis pamięci”
Stowarzyszenia
„Dzieci Holocaustu”
w Polsce.

Zrealizowano
dzięki wsparciu Fundacji
im. Róży Luksemburg
Przedstawicielstwo
w Polsce

ul. Twarda 6
00-105 Warszawa
tel./fax +48 22 620 82 45
dzieciholocaustu.org.pl
chsurv@jewish.org.pl

Koncepcja i rozwiązania
graficzne – Jacek Gałązka ©
ex-press.com.pl

Realizacja
Joanna Sobolewska-Pyz,
Anna Kołacińska-Gałązka,
Jacek Gałązka

Web developer
Marcin Bober
PROJEKTY POWIĄZANE

Wystawa w drodze
„Moi żydowscy rodzice,
moi polscy rodzice” moirodzice.org.pl

Wystawa stała
„Moi żydowscy rodzice,
moi polscy rodzice”
w Muzeum Treblinka
muzeumtreblinka.eu
Strona „Zapis pamięci”
Stowarzyszenia
„Dzieci Holocaustu”
w Polsce.

Zrealizowano
dzięki wsparciu Fundacji
im. Róży Luksemburg
Przedstawicielstwo
w Polsce
Koncepcja i rozwiązania
graficzne – Jacek Gałązka ©
ex-press.com.pl

Realizacja
Joanna Sobolewska-Pyz,
Anna Kołacińska-Gałązka,
Jacek Gałązka

Web developer
Marcin Bober
PROJEKTY POWIĄZANE

Wystawa w drodze
„Moi żydowscy rodzice,
moi polscy rodzice” moirodzice.org.pl

Wystawa stała
„Moi żydowscy rodzice,
moi polscy rodzice”
w Muzeum Treblinka
muzeumtreblinka.eu